Cirka 43 % af forældrene har besvaret forældretilfredshedsundersøgelsen. Du kan se resultatet i bilaget.