Nye børn

Det kan være en stor omvæltning både for barn og forældre at begynde i vuggestue og børnehave. Vi har derfor samlet nogle praktiske oplysninger omkring det at begynde i Børnehuset Gartneriet. Læs også vores folder i bilaget nederst eller kontakt os på telefon 72324500, hvis I har spørgsmål.

 

Når I starter som familie i Børnehuset Gartneriet vil vi gerne vide så meget som muligt om jeres barn og jeres familiesituation. På den måde kan vi give barnet den bedst mulige start.

Aflevering/modtagelse og afhentning.

Det er almindelig høflighed at vi hilser godmorgen, når vi kommer og farvel, når vi går - både børn, forældre og personale.

Ved vores indgang hænger en iPad, hvor man "tjekker ind" at barnet er kommet/går. Det er meget vigtigt grundet brandsikkerhed og almindelig viden om at dit barn er kommet eller gået. Vi krydser IKKE af på papir mere.

Det er en fælles voksenopgave at aflevere og modtage barnet. Personalet er trænede i at spotte det rigtige "farveltidspunkt"og vil meget gerne være behjælpelige til at få en god opstart på dagen. Når du har sagt farvel til dit barn, så GÅ - også selvom dit barn er ked af det. Der vil være en voksen til at trøste og der går sjældent mere end et par minutter før barnet er i gang med dagen. Det bliver ikke bedre af at vende tilbage, for barnet bliver forvirret over det og får sværere ved at komme videre i dagen. Hvis du er urolig, så er du selvfølgelig velkommen til at ringe og spørge hvordan det går.

Vi har ikke en seneste mødetid. Vi forlader ikke stuen eller aktiviteten for at vinke farvel, da det bryder det samvær vi har med andre børn. Vi henstiller til at du ikke afbryder samlingen for at aflevere dit barn. Derfor forventer vi at du enten kommer og har sagt farvel til dit barn INDEN kl 9 eller EFTER samling kl 9.30.  Den voksne kan ikke både holde det pædagogiske fokus på samlingen og samtidig hjælpe dit barn med at sige farvel. Det virker også forstyrrende for børnegruppen, hvis dit barn bare selv kommer ind.

Hvis I kommer senere end kl 9 kan gruppen være gået ud af huset. Oftest vil der være opslag på Børneroden om ture.

Når du henter barnet er det godt lige at lade det omstille sig til at skulle hjem. Det kan være at det lige skal lege færdig et par minutter - ikke mere!!! Det er dig der bestemmer at "vi går nu" og giv ikke barnet mulighed for at vælge. Vi vil gerne have at du hjælper barnet med at rydde lidt op i det legetøj, som det leger med. Det er et fælles ansvar at sørge for at efterlade Børnehuset ordentligt - også i garderoben. Tjek dit barns garderobe dagligt, om der er nok og årstidsrelevant tøj. Vi forventer også at der er bleer nok til næste dag,

Husk at sige farvel og "tjekke ud" på iPad´en. Det er ikke alle voksne, der ser du er gået !!! Hvis du glemmer at sige farvel eller "tjekke ud" så ring, da det ellers kan skabe forvirring og bekymring over om dit barn er væk.

Den daglige snak om hvordan dit barns dag har været har vi oftest tid til, men der kan være dage, der er meget travle eller hvor vi er optaget af andre børn. Hvis der er noget vigtigt, så aftal med pædagogen, at gå 5 min fra, så vi kan tale uforstyrret. Hvis der er noget der undrer dig, så kontakt personale eller leder, så vi kan få en dialog om hvorfor vi gør, som vi gør.

Hvis noget bliver svært i familien så er vi her også og kan tale med jer. Det er vigtigt at vi bliver orienteret, hvis der opstår kriser som skilsmisse, dødsfald, sygdom eller lignende. Børn reagerer på forandringer og har brug for hjælp og støtte til at sætte ord på de følelser der fylder. Åbenhed om det skete, er den bedste støtte for barnet. Vi kan ved behov være behjælpelige med kontakt til psykolog eller andre fagpersoner.

Børneroden er vores informationsside, hvor du kan søge oplysninger om vores aktiviteter. Vi skriver lidt hver dag om, hvad gruppen eller stuen har lavet og lægger fotos op. Det er vigtigt at holde sig informeret, da det også er her vi annoncerer ture, aktiviteter og arrangementer. Det er også her du informerer om at dit barn er syg, har fri eller ferie.

Udviklingssamtaler afholder vi så vidt muligt 1 gang om året. hvis der er behov for mere, så aftaler vi et nyt møde.

Det gode fornuftige tøjvalg giver dit barn mulighed for at boltre sig inde og ude. Tænk det som dit barns arbejdstøj. Det bliver beskidt og vådt. Skiftetøj og tøj, der passer til vind og vejr er nødvendigt. Navn i tøj og sko gør det lettere at finde mellem andre børns tøj, der kan være magen til. Vi bruger ikke tiden på at finde tøj, rydde op i garderoben og lægge tøjet på den rigtige plads. Vi vil meget hellere bruge tiden sammen med børnene.

Sygdom rammer alle og vi forsøger at undgå smitte som godt vi kan. Vi passer ikke syge børn. Syge børn skal være hjemme og helst have en frisk dag inden det kommer i børnehave. Hvis vi oplever dit barns almentilstand som dårlig kontakter vi dig, så du kan sørge for afhentning hurtigst muligt. Vi tager ikke temperatur med mindre det er strengt nødvendigt. Vi er ikke læger og vurderer derfor heller ikke dit barns almentilstand ud fra temperatur. Vores vurdering er ud fra om dit barn kan deltage i dagens aktiviteter - ude som inde eller på tur.

Vi giver ikke medicin med mindre det er livsvigtigt  og lægeordineret. Se bilag nederst på siden.

Fødselsdage fejrer vi med sang og hygge på stuen. Hvis I gerne vil dele lidt ud aftales det med personalet på stuen. Gerne lidt frugt, boller, popcorn eller et lille stykke kage - ikke slik. Hvis I gerne vil invitere hjem aftales dag og tid med personalet. Enten stuen eller aldersgruppen kan inviteres. Dette gør vi for at alle børn kommer til at deltage og ingen bliver udelukket.

Tilladelser til befordring, badning og fotos på hjemmesiden skal I forholde jer til på barnets side på Børneroden.

Forældremøde med valg til Dagtilbudsråd og Områdebestyrelse foregår om efteråret. Der vil oftest være stue- eller gruppemøde samme aften.