Hverdagen

Vores dagsrytme har faste tidsrum, så det er genkendeligt for børnene. Det har også sammenhæng med vores madordning.

Alle 3 afdelinger åbner og lukker sammen i Drivhuset. Inden kl 8 går hver afdeling til sig selv.

Vi begynder dagen med leg i fællesrum og de stuer, der er åbne. Stuerne åbner efterhånden som der kommer flere børn og personalet møder ind.

  • kl 9-9.30 samles børnene på deres stuer til samling og formiddagsmad.
  • kl 9.30-11.30 deles børnenes ud i forskellige aktiviteter på stuer, i aldersgrupper, på ture og på legepladsen. Der er et fast skema for hvilke børn, der er i hvilke aktiviteter.
  • kl 11.30-12.15 spiser børnene  frokost på stuerne. Det kan være varm mad eller brød med pålæg. De yngste bliver gjort klar til at sove derefter.
  • kl 12.15-14.30 sover de yngste og de ældre børn er på legepladsen.
  • kl 14.30-15 spiser vi frugt og grønt - gerne på legepladsen, hvis vejret tillader det.
  • Resten af dagen leger vi ude og inde.