Sådan arbejder Børnehuset Gartneriet 2019

Vores Pædagogiske handleplan fortæller om, hvordan vi arbejder med Hillerød kommunes fokusområder ind i de 6 Pædagogiske Læreplanstemaer. Den bliver skabt ud fra den børnegruppe samt kompetencer vi har i Børnehuset. Den skal bruges som et "arbejdsdokument" og vil derfor også jævnt hen blive redigeret.

I 2019 er vi i en proces, for at skabe en handleplan, der er mere relevant og matcher kravene fra den nye Styrkede Læreplan.