Siden er under redigering. 

Vi arbejder pt med flere forskellige ting, er kommer til at ændre på den måde, vi tænker dagsrytme på. En del af dette kan læses under den Styrkede pædagogiske læreplan år 2020. 

 

Vores dagsrytme har faste tidsrum, så det er genkendeligt for børnene. Det har også sammenhæng med vores madordning.

Alle 3 afdelinger åbner og lukker sammen i Drivhuset. Inden kl 8 går hver afdeling til sig selv.

Vi begynder dagen med leg i fællesrum og de stuer, der er åbne. Stuerne åbner efterhånden som der kommer flere børn og personalet møder ind.

  • kl 9-9.30 samles børnene på deres stuer til samling og formiddagsmad.
  • kl 9.30-11.00 deles børnenes ud i forskellige aktiviteter på stuer, i aldersgrupper, på ture og på legepladsen. Der er skema for hvilke børn, der er i hvilke aktiviteter.
  • kl 11.00-12.15 spiser børnene  frokost på stuerne. Det kan være varm mad eller brød med pålæg. De yngste bliver gjort klar til at sove derefter.
  • kl 12.15-14.30 sover de yngste og de ældre børn er på legepladsen.
  • kl 14.30-15 spiser vi frugt og grønt - gerne på legepladsen, hvis vejret tillader det.
  • Resten af dagen leger vi ude og inde.