Aflevering/modtagelse og afhentning.

Det er almindelig høflighed at vi hilser godmorgen, når vi kommer og farvel, når vi går - både børn, forældre og personale.

Ved vores indgang hænger en iPad, hvor man "tjekker ind" at barnet er kommet/går. Det er meget vigtigt grundet brandsikkerhed og almindelig viden om at dit barn er kommet eller gået. 

Det er en fælles voksenopgave at aflevere og modtage barnet. Personalet er trænede i at spotte det rigtige "farveltidspunkt"og vil meget gerne være behjælpelige til at få en god opstart på dagen. Når du har sagt farvel til dit barn, så GÅ - også selvom dit barn er ked af det. Der vil være en voksen til at trøste og der går sjældent mere end et par minutter før barnet er i gang med dagen. Det bliver ikke bedre af at vende tilbage, for barnet bliver forvirret over det og får sværere ved at komme videre i dagen. Hvis du er urolig, så er du selvfølgelig velkommen til at ringe og spørge hvordan det går.

Vi har ikke en seneste mødetid. Vi forlader ikke stuen eller aktiviteten for at vinke farvel, da det bryder det samvær vi har med andre børn. Vi henstiller til at du ikke afbryder samlingen for at aflevere dit barn. Derfor forventer vi at du enten kommer og har sagt farvel til dit barn INDEN kl 9 eller EFTER samling kl 9.30.  Den voksne kan ikke både holde det pædagogiske fokus på samlingen og samtidig hjælpe dit barn med at sige farvel. Det virker også forstyrrende for børnegruppen, hvis dit barn bare selv går ind på stuen.

Hvis I kommer senere end kl 9 kan gruppen være gået ud af huset. Oftest vil der være opslag på Børneroden om ture.

Den daglige snak om, hvordan dit barns dag har været, har vi oftest tid til, men der kan være dage, der er meget travle eller hvor vi er optagede af andre børn. hvis det er noget vigtit, så aftal med pædagogen at gå 5 minutter fra, så I kan tale uforstyrret. Hvis der er noget der undrer dig, så kontakt pædagog eller leder, så vi kan få en god dialog om, hvorfor vi gør, som vi gør.

Når du henter barnet er det godt lige at lade det omstille sig til at skulle hjem. Det kan være at det lige skal lege færdig et par minutter - ikke mere!!! Det er dig der bestemmer, at "vi går nu" og giv ikke barnet mulighed for at vælge. Vi vil gerne have, at du hjælper barnet med at rydde lidt op i det legetøj, som det leger med. Det er et fælles ansvar at sørge for at efterlade Børnehuset ordentligt - også i garderoben. Tjek dit barns garderobe dagligt, om der er nok og årstidsrelevant tøj. Vi forventer også at der er bleer nok til næste dag,

Husk at sige farvel og "tjekke ud" på iPad´en. Det er ikke alle voksne, der ser du er gået !!! Hvis du glemmer at sige farvel eller "tjekke ud" så ring, da det ellers kan skabe forvirring og bekymring over om dit barn er væk, så vi skal lede efter barnet eller ringe til dig.

 

Børneroden er vores informationsside, hvor du kan søge oplysninger om vores aktiviteter. Vi skriver lidt hver dag om, hvad gruppen eller stuen har lavet og lægger fotos op. Det er vigtigt at holde sig informeret, da det også er her vi annoncerer ture, aktiviteter og arrangementer. Det er også her du informerer om, at dit barn er syg, har fri eller ferie.