Er under redigering

 

Den daglige snak om hvordan dit barns dag har været har vi oftest tid til, men der kan være dage, der er meget travle eller hvor vi er optaget af andre børn. Hvis der er noget vigtigt, så aftal med pædagogen at gå 5 min fra, så I kan tale uforstyrret. Hvis der er noget der undrer dig, så kontakt personale eller leder, så vi kan få en dialog om hvorfor vi gør, som vi gør.

Hvis noget bliver svært i familien så er vi her også og kan tale med jer. Det er vigtigt at vi bliver orienteret, hvis der opstår kriser som skilsmisse, dødsfald, sygdom eller lignende. Børn reagerer på forandringer og har brug for hjælp og støtte til at sætte ord på de følelser der fylder. Åbenhed om det skete, er den bedste støtte for barnet. Vi kan ved behov være behjælpelige med kontakt til psykolog eller andre fagpersoner.

Børneroden er vores informationsside, hvor du kan søge oplysninger om vores aktiviteter. Vi skriver lidt hver dag om, hvad gruppen eller stuen har lavet og lægger fotos op. Det er vigtigt at holde sig informeret, da det også er her vi annoncerer ture, aktiviteter og arrangementer. Det er også her du informerer om at dit barn er syg, har fri eller ferie.

Udviklingssamtaler afholder vi så vidt muligt 1 gang om året. hvis der er behov for mere, så aftaler vi et nyt møde

Hvis noget bliver svært i familien så er vi her også og kan tale med jer. Det er vigtigt at vi bliver orienteret, hvis der opstår kriser som skilsmisse, dødsfald, sygdom eller lignende. Børn reagerer på forandringer og har brug for hjælp og støtte til at sætte ord på de følelser der fylder. Åbenhed om det skete, er den bedste støtte for barnet. Vi kan ved behov være behjælpelige med kontakt til psykolog eller andre fagpersoner.

Udviklingssamtaler afholder vi så vidt muligt 1 gang om året. hvis der er behov for mere, så aftaler vi et nyt møde.