Vi arbejder kontinuerligt med overgange i barnets liv – og dermed også forældrenes liv – både fra hjemme til vuggestue, internt og til skole.

Vi ved i dag hvor afgørende overgange er i børnenes videre trivsel og mulighed for læring. Derfor forholder vi os kritisk til vores egen praksis, så vi har barnets tryghed og trivsel i fokus. Et godt forældresamarbejde er af afgørende betydning i denne sammenhæng.

 

Før start i vuggestue/børnehave:

Vi holder åbent hus den 1. tirsdag i hver måned, hvor forældre kan tilmelde sig telefonisk. Opsamlingen af forældre til rundvisning betyder færre afbrydelser for børn og voksne samt fornuftigt forbrug af ressourcer. Elisabeth rundviser og fortæller om huset og hvad forældrene selv kan gøre, for at lette overgangen fra hjem til vuggestue  eller fra vuggestue til børnehave. Yderligere uddeles Klar til vuggestue, hvis relevant. Vi har gennemsnitlig 2-4 forældrepar pr gang. Det er populært, fordi forældre stiller forskellige spørgsmål, som man i alt derfor får mere ud af end hvis man kommer på besøg alene.

Opstart:

Vi inviterer til besøg inden opstart med forventningsafstemning omkring bl.a. indkøring, som vi forventer er 1-2 uger med justeringer efter barnets behov. Vi afholder 3 måneders samtale, så vi kan tale om barnets udvikling og trivsel samt andre spørgsmål.

Overgang internt fra vuggestue til børnehave:

Forældrene – især med første barn – kan være usikre på ”det her” med at starte børnehave. Der er mange spørgsmål både af praktisk karakter, vores samarbejde mellem afdelingerne, normering og forventningsafklaring. Derfor inviterer vi alle forældre fra vuggestuen, hvis børn bliver 3 år indenfor det næste halve år til et informationsmøde om overgangen til børnehave. Yderligere inviterer vi de forældre, der har indmeldt 3-årige børn i Gartneriet indenfor de kommende måneder. Dette møde afholdes ca hvert halve år.

Elisabeth, Anja (pæd fra vuggestuen) og Trine (pæd fra bh) deltager med oplæg fra afdelingerne. Hovedpunktet handler om vores samarbejde omkring  sikring af trygheden i overgangen og at barnet kender børn, voksne og børnehaveafdelingen inden opstart. Andre vigtige punkter er hvad man selv som forældre kan gøre for at lette overgangen for barnet. Der er god tid til at svare på opklarende spørgsmål.

  

Overgang til skole:

Forældremøde på stuen med de kommende skolebørn omhandler det pædagogiske læringsmiljø børnenes sidste år i bh i dialog med forældrene. De vigtige punkter her handler om, hvad der er godt at kunne, når der pludselig kun er 1 voksen til 24 børn. VHordan kan man øve det hjemme og i børnehaven.

Fx sociale relationer og være en del af et fællesskab, selvhjulpenhed, fordybelse, nysgerrighed og gå påmod.

Trollesminde områdets dagtilbud har i 2019 sammen med vores distrikstsskole Frederiksborg Byskole skabt et projekt ”Fysisk følgeskab”. Hovedmålet er at forbedre trygheden i overgangen til skolen/HFOén for hele børnegruppen ved at  samarbejde omkring 2 mål.

  • Overlevering af viden om de særligt sårbare børn.
  • HFO personales forbesøg i børnehaverne samt børnehavepædagogers deltagelse nogle dage efter 1. maj på HFOén.