Tilladelser til befordring, badning og fotos på hjemmesiden skal I forholde jer til på barnets side på Børneroden.

Det er vigtigt at I kontakter os, hvis I ændrer tilladelserne.

Vi skal også samtykke i papirform.