Sådan bor vi

Vi har valgt at børnene er i aldersopdelte stuer, hvor de voksne "flytter" med børnene. Vi kan skabe mindre børnefællesskaber, så alle børn får øje på jævnaldrende og nye legekammerater. 

Det giver pædagogerne mulighed for at iagttage børnenes udviklingsniveau og udføre pædagogiske aktiviteter for aldersniveauet samt se hvor der er behov for generel understøttende pædagogisk indsats.

Den midterste børnehavealdersgruppe er dog oftest delt i de 2 huse grundet pladsudfordringer. Denne aldersgruppe er sammen et par gange ugentligt omkring aftalte aktiviteter og ture.