Dagtilbudsrådet er et råd, der er underlagt Områdebestyrelsen og skal omsætte de principbeslutninger, der tages. Rådet kan komme med forslag til punkter til deres dagsorden samt ønske foretræde. Dagtilbudsrådet skal selvfølgelig handle indenfor rammerne af styrelsesvedtægten. Der er et medlem fra Dagtilbudsrådet, der også er medlem af Områdebestyrelsen.

Dagtilbudsrådet behandler punkter fra dagtilbuddets dagligdag og aktiviteter. Punkterne kan også komme fra personale, ledelse eller forældre. De skal repræsentere hele forældregruppen og ikke kun eget barn. Man kan ikke debattere enkeltsager.

Pt er medlemmerne:

Anna - mor til Sofia på Brumbassestuen - 52461827 

Antoineta - mor til Isabella på Radisestuen - 61129901

Nadia - mor til Athena på Spirestuen - 31334314

Oya - mor til Eymen på Rødderstuen - 20814085

Fie - mor til William på brumbassestuen - 23495360

Anja - medarbejder repræsentant - 72324500

Daglig leder og sekretær Elisabeth Futtrup - 7232 4508